Rörelsepark på Svandammsskolan 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

Rörelsepark på Svandammsskolan


Hösten 2013 byggs en ny rörelsepark på Svandammsskola. Skolan är en F-6 skola. Eleverna kommer att hjälpa till och skotta sand, lägga plattor som sen ska målas. Vi kommer att ta ut elevgrupper om 5 st åt gången som under de här 2 veckorna kommer att hjälpa. På slöjden kommer det att tillverkas "hattbrädor" som man hattar med som en skateboard utan hjul.

Under hösten kommer elever och lärara att testa banan och utveckla olika kamratbanor samt äventryrsbanor. Under våren 2014 kommer allt att sammanställas.

Rörelsepark på Svandammsskolan augusti 2013 Idéer, resultat och aktiviteter.

2013 tillfrågades vi om Naturskolan kunde vara med och skapa en till rörelsepark eller rörelsebana på Svandammskolan (åk F-6) i Nynäshamns. Det var en landskapsarkitekt som på uppdrag av Fastighetsavdelningen skulle genomföra projektet. Uppgiften för Naturskolan var lik den som vi stod inför på Vanstaskolan. En sparsam budget och en tråkig yta, Förutom att inga sommarjobbande ungdomar skulle göra genomförandet utan istället en fastighetstekniker och en resurs som arbetade på Naturskolan för tillfället var den stora skillnaden att denna rörelsebana skulle klara EU:s regler när det gäller lekutrustning. Vi var väl medvetna om att EU:s regler egentligen är rekommendationer men en besiktningsman hade kopplats in på tidigt stadium för att säkerställa att rörelsebanan inte skulle bli en fara för barnen enligt EU:s synsätt. Det blev mycket mätande av höjder längder och bredder och en enorm mängd sand att falla oskadd i. Vid slutbesiktningen kunde besiktningsmannen konstatera att rörelsebanan var EU-godkänd. Eleverna målade slutligen delar av rörelsebanan och satte sin personliga prägel på den. Som på Vanstaskolan ville vi även här få ett pedagogiskt innehåll i rörelsebanan men vi ville prova att utgå helt från elevernas och lärarnas egna idéer.

Aktiviteter i rörelseparken av elever i åk 6
De äldsta eleverna tog fram idéer på olika typer av samarbetsövningar (eller ”spel” soms
eleverna ofta uttrycker det) som kunde passa olika delar av rörelsebanan. Idéerna var mer eller
mindre fantasifulla och i många fall ledde avsteg från banan till ond bråd död på grund av
pirayor, trollhajar och andra varelser. Nedan syns några av elevernas idéer. En del idéer är
kopplade till vissa specifika delar av rörelseparken.
Enäggsfemlingar
För att hinna till doktorn efter att ni har blivit bitna av The Spider måste ni ta er genom
hinderbanan. Ni har bara fyra minuter på er med ihopsatta fötter. Om någon nuddar marken
får ni börja om.
Utrustning: fyra rep. Att tänka på. Samarbete
Minfältet
Ta dig från plankorna vid de tre stenarna till stenen vid trädet på mindre än 10 steg. Tänk ut
hur du ska göra. Du får inte röra marken för det finns ett minfält där. Om du rör marken
sprängs du. Om du tar mer än 9 steg ser rörelsesensorerna dig och du dör.
Utrustning: Ingen. Att tänka på: Ta inte mer än 9 steg.
I Svandammsskolans rörelseparks hanledning finns bilder hur rörelsebanan är byggd samt fler av elevernas sammarbetsövingar.

 

 

 

2013-09-26 08:07:45