Earth Hour 2013 


SENASTE DOKUMENT


HÅLLBAR UTVECKLING

Earth Hour 2013

Lördagen den 23 mars 2013 klockan 20.30 – 21.30 genomförs
världens största klimatmanifestation. Genom en enkel
handling – att släcka ljuset under en timme – visar du ditt stöd för
klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i
klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av lösningen.
Kommunhuset och Stadshusplatsens gatubelysning släcks
tillsammans med kyrkorna.

 

Earth day

Välj en dag under vecka 12 som blir er dag då ni inte använder någon el. Går det inte att få med hela skolan så släck alla lampor, stäng av alla datroer, smart boards och annat som behöver el i ert klassrum.

Robin Hood den energiska hjälten.

En föreställning för alla åk 3:or i kommunen. Den framförs av teater gruppen Gulasch. Föreställningen handlar om energi och klimat.

Earth Hour 2013

 

Klimatbroschyren_2012

2013-02-19 09:24:01