Vecka för hållbar konsumtion 


SENASTE DOKUMENT


HÅLLBAR UTVECKLING

Vecka för hållbar konsumtion

Varför en vecka för hållbar konsumtion i Nynäshamns kommun?

I över 20 år har vi pratat om källsortering och kompostering, d.v.s. hur vi ska ta hand om alla sopor. Det är oftast sopsortering som nämns när vi pratar om att vara miljövänlig. Idag har nog de flesta förstått att det finns en koppling mellan hur mycket vi konsumerar och hur mycket avfall som produceras och att produktionen, av det vi konsumerar, påverkar miljö och människor. Samtidigt pratar ekonomerna om köpkraft och att ”få igång hjulen” genom konsumtion. Kan man konsumera utan att det bildas avfall? Genom denna kampanj vill vi lyfta miljöfrågan till att handla om konsumtion och livsstil.

Kampanjen är inspirerad av den köpfria dagen (Buy Nothing Day) med mottot ”Handla genom att inte handla” som inrättades 1992 i Canada. Den infaller oftast den sista lördagen i november i samband med att julhandeln startar. Den köpfria dagen genomförs för att uppmärksamma att miljontals människor har en livskultur, som bygger på att shoppa nya saker. www.enkopfridag.se

Vilket stöd har kampanjen av Nynäshamns kommuns lokala miljömål?

Följande delmål ger stöd åt kampanjen
-         Det totala utsläppet av växthusgaser ska minska med 40 % till år 2020 med 1990 som basår.
-         Energiåtgången per invånare ska effektiviseras genom att minska förbrukningen med minst 1 % per år till 2012 med     1990 som basår.
-         Mängden insamlat avfall ska minska med minst 50 % per invånare till 2012 jämfört med 2006.
-         Kommunens skolor ska jobba strukturerat med miljöfrågor utifrån barnens perspektiv och minst 50 % av skolorna vara miljödiplomerade enligt Grön flagg eller liknande certifiering innan år 2012.
Lgr 11
Skolans uppdrag
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
 

U

nder vecka 48 kommer kampanjen vecka för hållbar konsumtion att genomföras. Nynäshamns Naturskola driver kampanjen i samarbete med Nynäshamns kommuns miljöstrateg. Kampanjen är inspirerad av den köpfria dagen (Buy Nothing Day) med mottot ”Handla genom att inte handla” som inrättades 1992 i Canada. Den infaller oftast den sista lördagen i november i samband med att julhandeln startar. Den köpfria dagen genomförs för att uppmärksamma att miljontals människor har en livskultur, som bygger på att shoppa nya saker. www.enkopfridag.se. Läs mer i lärarhandledningen.    

                                                                  POSTERTÄVLING

 Under vecka 48 kommer ni som är lärare, särskilt bildlärare, att kunna delta med era elever i denna postertävling. Tävlingen går ut på att göra en illustration med valfri teknik. Några förhållningsregler finns:

  1. Illustrationen ska ha med kampanjens syfte att göra t.ex. konsumtion, tjänster och kultur som alternativ till prylar, upplevelser, gratisnöjen mm. Vad man kan göra istället för att handla och ändå tillfredsställa sina behov.
  2. Illustrationen ska vara färgrik. Använd inte blyerts på enbart vit bakgrund, utan gärna kritor, tusch, målarfärg eller färgat papper som klipps och klistras ihop till en bild.
  3. Undvik namn på märken eller affärer. Det kan t.ex. inte stå H&M på en affär man har ritat, utan då får man skriva Klädaffär istället.

Tema för årets postertävling är BEHOV

Den vinnande postern kommer att användas i A3-format som reklam i nästa års kampanj. Under v 49 kommer en jury att utse det vinnande bidraget. Juryn består av politiker, bildlärare, miljöstrateg och Naturskolan. Fyndighet och humor kommer att premieras.

Elevernas bidrag ska vara hos Naturskolan senast tisdag 2 december 2014. 

Läs mer i handledningen 

 

Läs mer om postertävlingen. 

Vinnare av postertävlingen blev Gröndalsskolan 5B 2013

Detta projekt kommer att återkomma varje år i november.

 

2012-12-19 15:21:36