Rörelseparken vid Vanstaskolan 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

Rörelseparken vid Vanstaskolan

En del av kommunens sommarjobbare fick arbeta med Vanstaskolans rörelsepark. Eleverna på Vanstaskolan hade länge önskat en så kallad motorikbana vilket också framkom under SPING-projektet (se www.nynashamnsnaturskola.se/spring ).
 Eftersom SPRINGprojektet har präglats av en demokratisk arbetsgång tog Naturskolan fram en ritning över en rörelsepark som skulle läggas på en plan gräsyta på Vanstaskolans gård. Med hjälp av en handledare och sommarjobbande ungdomar anställda av Fastighet och service och material finansierat av SPRING-projektet genomfördes arbetet med rörelseparken under sommaren 2012.
 
I pdf filen finns en detaljerad beskrivning över hur man kan anllägga en röreslepark på 700 kvadratmeter. I instruktionen finns ritningar till alla olika moment och materialåtgång.
 
 
 Hur en rörelsepark och målad asfalt på skolgården kan användas pedagogiskt.
Under sommaren 2012 byggdes en rörelsepark på Vanstaskolans gård i Ösmo i Nynäshams kommun. Den finansierades genom SPRING-projektet, se www.nynashamnsnaturskola.se/spring . Även asfalten målades delvis men det finns stora möjligheter att vidareutveckla asfaltsytorna genom att måla fler ytor och koppla det direkt till övningar i t.ex. matematik och svenska.
Nedan följer exempel på

-          hur man kan använda rörelseparken genom samarbetsövningar

-          hur rörelseparken kan användas inom olika ämnen framförallt matematik

-          hur man kan använda de geometriska figurerna som målats på asfalten

Läs mer i pedagogiska handledningen.  

Varför flytta ut undervisningen på gården?

Det finns flera skäl att ibland flytta ut undervisingen, här är några exempel:

- Eleverna får möjlighet att använda teoretiska kunskaper i nya situationer.

- Utomhusvistelse ökar den fysiska aktiviteten vilket är positivt för koncentrationsförmågan.

- Eleverna får frisk luft, vilket bland annat innebär att de slipper problem med dålig ventilation och höga CO²-halter.

- Ute lär eleverna på ett annat sätt vilket gör att fler elever har möjlighet att lära sig det aktuella ämnet.

Läs mer i den pedagogiska handledningen.

 

 

 

2012-10-12 10:11:41