Energihandslaget på Viaskolan i Nynäshamn 2010 


SENASTE DOKUMENT


HÅLLBAR UTVECKLING

Energihandslaget på Viaskolan i Nynäshamn 2010

Inom energirådgivningen i Stockholmsregionen genomfördes vintern 2008/2009 ett pilotprojekt i Viksjöskolan i Järfälla kommun. Konkreta resultat från projektet i Järfälla är att skolan ska konverteras från ett ineffektivt luftburet värmesystem till ett vattenburet system och att elförbrukningen för belysning ska minska genom att närvarodetektorer sätts in i korridorer och i andra utrymmen som t.ex. på toaletter.

 

Energieffektiviseringsprojektet på Viaskolan i Nynäshamn tar avstamp i erfarenheterna från Viksjöskolan men med en annan inriktning, energieffektiviseringen ska här uppnås enbart genom beteendeförändningar hos brukarna. 
 

2010-12-03 11:27:59