Natur och kultur i April 


SENASTE DOKUMENT


NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Natur och kultur i April

Åkergroda

April är den första riktiga vårmånaden. Då kommer ljuset och värmen och naturen vaknar till liv igen. Nu återvänder hundratusentals fåglar till våra trakter från övervintringsplatserna längre söderut och överallt hörs fåglarna sjunga. Då vill vi gärna vistas utomhus i trädgården eller i naturen.

Gå ut och bli fenolog!

Fenologi handlar om tidsmönster i naturen. En fenolog noterar när bladen slår ut på våren eller när flyttfåglarna återkommer till Sverige? Genom att observera skillnader år för år kan man följa förändringar i naturen. En i dagsläget mycket intressant frågeställning är om den pågående klimatförändringen påverkar fåglarnas ankomsttid till Sverige. Redan Linné anordnade på sin tid en fenologisk observationsserie över lövsprickningen.

Ta en promenad, lämna asfalten och sök dig ut på närmaste grusväg eller naturområde. Längs vägarna kommer den första tussilagon och ute i backarna upptäcker du de första blåsipporna. Se årets första fjäril! Blir det en citronfjäril, nässelfjäril eller påfågelsöga? När ser du årets första sädesärla? Våren är en intensiv tid i naturen. Varje dag du går ut upptäcker du nya vårtecken.

Grodsafari med grodkonsert

Inte bara fåglarna sjunger utan även grodorna sätter igång med grodkonsert i april. Så snart som isen har försvunnit och vattnet i sjöar och våtmarker värmts av vårsolen börjar grodor och paddor sin lek. Då kan man höra deras kväkande och bubblande och se dem kravla eller hoppa omkring i närheten av våtmarker eller simmande i vattnet. Bra leklokaler för grodor och paddor finns till exempelvis vid Vikadammarna vid fjärilsstigens början, vid Östra Styran, Valsjön och Tärnan. Vid dessa platser bör bilister ta det extra försiktigt då många groddjur passerar vägen när de beger sig till eller ifrån lekplatserna och sina vanliga hemmamarker.                                                                       

Vanlig groda

Under våren och sommaren 2008 genomfördes en groddjursinventering på några utvalda platser i kommunen. Då hittades alla de fem olika groddjursarter som förekommer på våra breddgrader, vanlig padda, vanlig groda, åkergroda och större och mindre vattensalamander.

Speciellt glädjande är att den större vattensalamandern som anses vara hotad som art inte alls är så ovanlig i kommunen. Salamandrarna kan hittas i många mindre, grunda vattensamlingar. Men man måste titta noga och lyfta på kvistar eller blad i vattnet som de gärna gömmer sig under om de blir störda.
 
 
 
 
Mindre vattensalamander
 
Ejdersträcket på Ören når sin kulmen

En riktig höjdarupplevelse i början av april (precis som i slutet av mars) är att åka ut till Ören på Torö och titta på ejdersträcket vid fint väder. Vinden ska helst komma från sydväst så att de flygande ejdrarna får medvind. Har man tur och prickar in en bra dag kan man få se tusentals ejdrar komma sträckande förbi alldeles nära Örudden eller Stenstranden.

I vattnet utanför Örudden brukar samtidigt tusentals alfåglar uppehålla sig. Man får också höra deras vackra sång (a-ali enligt en fågelbok).

Fortfarande finns många stora fåglar att se i kommunen

Även om man inte är en speciellt fågelintresserad ornitolog så är det en mäktig naturupplevelse att få vara med och möta de stora flyttfåglarna, hundratals sångsvanar, grågäss, kanadagäss med inslag av sädgäss , bläsgäss, när de väller in i kommunen och samlas i stora flockar. Detta skådespel spelas upp framförallt under första halvan av april. De bästa platserna i kommunen för att se detta skådespel är vid Söderby - Säby , Östra Styrans fågeltorn , Uvängen norr om Sorunda kyrka och Trollsta-Åby söder om Lövsjön.

Läs mer om upplevelser på Nynäshamns kommuns hemsida

2021-08-16 12:09:43