Häringe-Hammersta naturreservat 


SENASTE DOKUMENT


NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Häringe-Hammersta naturreservat

Häringe-Hammersta består av två halvöar avskilda av viken Landfjärden. Hammerstadelen, som ligger i Nynäshamns kommun, är ett gammalt herrgårdslandskap med omväxlande odlingsmark, hagmark och ädellövblandad skog. Muskån, en å med ursprunglig havsöringsstam, rinner genom området. Reservatet förvaltas av Skärgårdsstiftelsen.
 
 

2009-03-02 15:55:56