Slätmossen-Borgberget 


SENASTE DOKUMENT


www.nynashamn.se

www.naturskola.se

NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Slätmossen-Borgberget

Slätmossen-Borgberget
Slätmossen-Borgberget är ett tvillingreservat med hela 178 hektar nästintill orörd skog och mark!
Området är beläget cirka två kilometer väster om Hemfosa, direkt öster om Lövsjön. Sörmlandsleden löper i nord-sydlig riktning öster om reservatet på 300-600 meters avstånd från Borgbergets gräns.

Slätmossen-Borgberget har många sällsynta lavar och mossor och här kan du hitta den rödlistade arten ringlav. Har du tur kanske du får se ringlarv, tjäder eller tranor som huserar i reservatet!

Ta med rejäla skor, en bra karta, en kamera och en fikakorg och utforska reservatet som förutom underbar natur också kan stoltsera med två fornborgar! Utsikten från den ena fornborgen på Borgbergets högsta punkt (81 meter över havet) är hisnande och erbjuder bra fotomöjligheter. Den andra fornborgen hittar du på en av fastmarkholmarna i Slätmossen.
 
Fler upplevelser hittar du på nynashamn.se/uppleva

2021-08-16 14:03:15