Södra Torö 


SENASTE DOKUMENT


www.nynashamn.se

www.naturskola.se

NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Södra Torö

Södra Torö
På de sydligaste delarna av Torö finns fågellokalerna Örudden, Stenstrand, Reveln, Herrhamrafälten och Läskär.

Särskilt bra brukar sträcket vid Örudden/ Stenstrand vara vid måttlig nordvästvind, då fåglarna pressas ut mot kusten och koncentreras vid Ören.

Fåglar
Södra Torö är i första hand en sträckfågellokal.

Vid Örudden/Stenstrand passerar, under hösten, en betydande mängd fåglar. Gynsamma dagar i september-oktober ses mängder av rovfåglar bl. a fjällvråk, sparvhök, duvhök, blå kärrhök, ormvråk samt sten- och tornfalk.

På våren består sträcket av andra arter, t ex små- och storlom, svärta strandskata och ejder (samt enstaka praktejder). Ute på havet kan man se stora mängder av alfågel, storskarv, och rastande ejder. Vintertid ses ofta havsörn.

Vid Reveln rastar många vadare under hösten.

På fälten vid Herrhamra ses en del tättingar rasta t ex lappsparv, snösparv, bo-bergfink och svart rödstjärt.

Från Läskär kan har man god översikt över sjöfågelsträcket samt de småfåglar som kommer insträckande mot fastlandet från Öja (Landsort).

Under åren har många rariteter noterats på Torö t ex islom, vitnäbbad islom, stäpphök, tuvsnäppa, treårig mås, härfågel, större poplärka, fältpiplärka, citronärla, taiga- och kungsfågelsångare och sommargylling.
 
Läs mer om upplevelser på Nynäshamns kommuns hemsida
 

2021-08-16 11:59:28