Mindre kemikalier vid tvätt 


SENASTE DOKUMENT


VAD GÖR DU FÖR MILJÖN

Mindre kemikalier vid tvätt

När du tvättar går det åt en hel del kemikalier. Dessa kemikalier hamnar i avloppsvattnet och så småningom i slammet. Slammet är en produkt som innehåller mycket näring, framför allt den viktiga fosforn. Varje kommun ansvarar för sitt eget slam som medborgarna producerar. Om slammet läggs på åkrar i hemkommunen fungerar det som ett utmärkt gödsel. Tyvärr förstörs slammet av för stora mängder kemikalier. Det innebär i praktiken att ingen bonde vill lägga ut slam på sin åker då eftersom kemikalierna då skulle hamna i grödorna. Här kommer några tips på vad du kan göra för att minska mängden kemikalier när du tvättar.

 

- Använd miljömärkta tvättmedel

- Använd inte tvättmedel för vittvätt till kulörtvätt eftersom de då bleks.

- Ta reda på om det är hårt eller mjukt vatten i din kommun och dosera tvättmedel efter anvisningen på paketet.

- Överdosera inte – det blir inte renare av det.

- Använd inte sköljmedel

- Om du har enskilt avlopp ska du inte använda tvättmedel med fosfat.

- Ta bort fläckar med miljömärkt fläckborttagningsmedel istället för att tvätta hela plagget.

- Kläder, filtar och fårskinn kan hängas ut i fuktigt väder så länge det inte är smutsfläckar på

- Fläckar på mattor kan gnuggas bort med snö

- Stora mattor kan läggas ut på nysnö med ovansidan nedåt. Skaka av snön och låt de torka innan de läggs tillbaka på golvet.

- Undvik kläder som kräver kemtvätt

- Undvik kläder impregnerade med fluorerade miljögifter

- Undvik skor och stövlar med kromgarvat läder. Köp skor som kan fettas in.

 

Råden kommer från boken Grön design som ges ut av Naturskyddsföreningen.
Läs mer om hur man kan arbeta med vad som får spolas ner i avloppet. I Nynäshamns kommuns kampanj Vett och Etikett på Toalett har Naturskolan samarbetat med VA-förvaltningen för att öka invånarnas medvetenhet om vad de belastar avloppet med.

2008-11-19 08:04:16