Ät mer bönor! 


SENASTE DOKUMENT


VAD GÖR DU FÖR MILJÖN

Ät mer bönor!

Du kan påverka din belastning på miljön genom att välja vad du äter. Vi kan göra stora energibesparingar genom att äta livsmedel som kommer längre ner i näringspyramiden. Det betyder att om vi äter vegetabilier direkt istället för att låta andra djur äta av grödorna på åkern och sedan äta djuret så kan vi utnyttja åkerarealen bättre. Vi förlorar 90% av energin genom att t.ex låta en ko äta grödorna från åkern istället för att äta grödorna direkt.

2019-04-26 05:47:53