Vett och Etikett på Toalett 


SENASTE DOKUMENT


PROJEKT / KAMPANJ

Vett och Etikett på Toalett

Gör en undersökning hemma. Vad kastar ni i toaletten? Hur påverkas kommunens
slam av det som hushållen häller i toaletten? Vad får man egentligen slänga och hälla i toaletten?


Ladda hem handledningen

2007-12-26 01:17:34