Ut i skogen i Nynäshamn 


SENASTE DOKUMENT


NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Ut i skogen i Nynäshamn

September är skördetid. Lingonen har mognat, svampen dyker upp i olika färger, blåbär finns fortfarande kvar och äppelträden, som påminner oss om bebyggelse från förr, ger gratis frukt. Skogen är därför en fantastisk plats att njuta av september. Är man inte road av skörd kan skogen avnjutas på ett sittunderlag tillsammans med en bok eller varför inte ligga i en hängmatta mellan två träd och bara ägna sig åt att samla krafter från skogens gröna energi.

Skogar finns det gott om i Nynäshamn, en av dem är Roselundsskogen vid Djursnäs som är ett naturreservat som beskrivs i skötselplanen som följer:

 

Områdets orördhet under lång tid bidrar tillsammans med områdets variation i biotoper till förutsättningar för en värdefull flora och fauna. I området har flera signalarter och rödlistade arter noterats.

 

2021-08-16 13:59:34