SENASTE DOKUMENTPROJEKT / KAMPANJHåll Nynäshamn rent 2019
Naturskolan
Information och stödmaterial för skolor och förskolor. Anmälan som word dokumnet. Där fyller du i skola/förskola, antal barn hur många handskar, plockkäppar, var lämnas skräptet och vilket datum kan parkförvaltningen hämta.Genom att anmäla er i detta dokumentet blir ni automatiskt anmälda till Vi Håller Rent-kampanjen. Ni skall inte själv anmäla till Hålls Sverie rent. Fyll i deltagarlistan (se länk ovan) Deltagarlistan blir er anmälan till Vi håller rent kampanjen samt till Håll Nynäshamn rent v.17 . Fyll i alla kolumner utom sista och skicka den till Naturskolan Senast 15 mars.


Vett och Etikett på Toalett 2015
Kampanjen ”Vett och Etikett på Toalett” skall, genom att sprida kunskap om vad som får spolas ner i avloppet, bidra till att förbättra slamkvaliteten och minska utsläppen av näringsämnen och miljöfarliga ämnen till sjöar och hav.


Projektet Vingar
Vingar var ett samarbetsprojekt mellan Nynäshamns Naturskyddsförening (projektägare), Nynäshamns kommun och Nynäshamns Naturskola. Projektet fick stöd från Leader Uross (Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård) och pågick under 2013 och 2014.


Dokumentation av SPRING projektet 2008-2011
SPRING-projektet var ett kommunalt folkhälsoprojekt som pågick 2008-2011. SPRING är en förkortning för Skugga Pedagogik Rörelse I Natur- och Gårdsmiljö. SPRING betyder förstås också spring i benen och vår på engelska - det våras för en ny syn på våra barns och elevers utemiljöer. Projektledare har varit Nynäshamns Naturskola och en förvaltningsövergripande styrgrupp har fattat beslut om olika åtgärder under projektets gång. Karolinska Institutet har funnits med som samarbetspartner under hela projekttiden och har ansvarat för den vetenskapliga biten av projektet.