SENASTE DOKUMENTPROJEKT / KAMPANJLärmiljöprojektet 2018 - 2021
Syftet med projektet är att skapa hälsofrämjande lärmiljöer i enlighet med Boverkets allmänna råd (Allmänna råd om friytor 2015). Det ska ske genom att utveckla en arbetsmetod där eleverna, i en arbetsgrupp, är delaktiga tillsammans med lärarna och kanske också föräldrarna. Årliga ekonomiska medel är tänkta att stimulera skolor att utveckla sina lärmiljöer utomhus.


Räven Räv och Carl von Linné utmanar
Naturskolan
Nynäshamns Naturskola utmanar alla elever i Nynäshamns kommun Nynäshamns Naturskola vill att fler barn och unga ska inspireras till mer rörelse i vardagen, för hälsans och lärandets skull. Därför stödjer vi till exempel Generation Pep. Räven Räv och Carl von Linné, som alla elever i årskurs 1 och 2 träffar på Naturskolan, klarar att hoppa över en stock 32 gånger på 30 sekunder. Hur många klarar du?


Skräpplockardagarna 2020
Naturskolan har ju under många år samordnat skräpplockarveckan (v 17) i Nynäshamns kommun i samarbete med parkenheten. I år kan parkenheten tyvärr inte delta på grund av det ekonomiskt kärva läget. Det innebär att samordningen faller i år. Varje skola och förskola måste därför anmäla sig själva till Håll Sverige Rent.


Upp och hoppa Sverige
Naturskolan
Nynäshamns Naturskola vill att fler barn och unga ska inspireras till mer rörelse i vardagen, för hälsans och lärandets skull. Därför stödjer vi Generation Peps manifestationsdag #uppochhoppa där vi vill sprida en pepidemi av rörelseglädje över hela Sverige


Silver och Fett
Vad tänker du på när du hör ordet silver? Vackra smycken och bestick kanske? Förr användes silverkannor att förvara dryck i för att inte drycken skulle bli dålig. Silvret i kannan dödade nämligen bakterierna som skulle kunna förstöra drycken. Silver är alltså inte bara vackert, det är giftigt för levande organismer också. Idag utnyttjas den giftiga egenskapen hos silver i olika produkter för att döda bakterier. I sportkläder som tröjor, byxor och strumpor tillsätts silver för att den som bär kläderna inte ska lukta illa. När vi svettas frodas nämligen bakterier i de fuktiga kläderna. Det är bakterierna som gör att svetten börjar lukta, svett i sig luktar nämligen inte. Det är ju också därför vi t.ex. har deodorant i armhålorna. Deodoranten innehåller ämnen som dödar bakterierna och dessutom döljer parfym en del av doften.


Vett och Etikett på Toalett 2015
Kampanjen ”Vett och Etikett på Toalett” skall, genom att sprida kunskap om vad som får spolas ner i avloppet, bidra till att förbättra slamkvaliteten och minska utsläppen av näringsämnen och miljöfarliga ämnen till sjöar och hav.


Projektet Vingar
Vingar var ett samarbetsprojekt mellan Nynäshamns Naturskyddsförening (projektägare), Nynäshamns kommun och Nynäshamns Naturskola. Projektet fick stöd från Leader Uross (Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård) och pågick under 2013 och 2014.


Dokumentation av SPRING projektet 2008-2011
SPRING-projektet var ett kommunalt folkhälsoprojekt som pågick 2008-2011. SPRING är en förkortning för Skugga Pedagogik Rörelse I Natur- och Gårdsmiljö. SPRING betyder förstås också spring i benen och vår på engelska - det våras för en ny syn på våra barns och elevers utemiljöer. Projektledare har varit Nynäshamns Naturskola och en förvaltningsövergripande styrgrupp har fattat beslut om olika åtgärder under projektets gång. Karolinska Institutet har funnits med som samarbetspartner under hela projekttiden och har ansvarat för den vetenskapliga biten av projektet.